بنگال غربی برای تأمین کمبود جبران خسارت GST گزینه وام 1.1 لیتری کرور را انتخاب می کند

بنگال غربی برای جبران کسری مالیات کالاها و خدمات (GST) گزینه استقراض 1.1 لیتری کرور کرور را پیشنهاد کرده است ، اما از مرکز خواسته است که کمبود باقی مانده 72000 کرور روپیه تا ژانویه 2021 را نیز قرض بگیرد.

آمیت میترا ، وزیر دارایی بنگال غربی به نیرماالا سیتارامان ، وزیر دارایی اتحادیه نامه نگاری کرده است و می گوید که دولت به دلیل استرس مالی شدید در امور مالی ایالت ، این گزینه را انتخاب خواهد کرد. وی همچنین خواستار برگزاری جلسه شورای GST در اولین فرصت برای بحث در مورد مکانیسم جایگزین استقراض شد.

میترا در نامه خود که روز جمعه نوشته شد ، گفت: “با توجه به استرس شدید مالی در امور مالی دولت به دلیل همه گیری Covid 19 و طوفان آمفان ، بنگال غربی مایل است که با پیشنهاد جدید شما همراه شود.”