بنگال غربی: اختلاف نظر در TMC قبل از نظرسنجی های سال 2021 ، اکنون وزیر راجیب بانرجی به رهبری حزب می رسد – The Economic Times Video

پس از استعفای رهبر تأثیرگذار TMC Suvendu Adhikari از کابینه ایالت ، وزیر دیگر راجیب بانرجی گلدان هایی را در حزب حاکم گرفت و ادعا کرد کسانی که رهبری را “با شوخ طبع” حفظ می کنند به منصه ظهور می رسانند در حالی که زحمت کشان به پشت نیمکت ها می روند. اظهارات وزیر برای کنگره ترینامول که در چالش سخت BJP دوباره در انتخابات مجلس شورای ایالتی قرار دارد که در آوریل-مه سال آینده برگزار می شود ، مطلوب نیست.