بلاوال بوتو: بیایید در اسلحه سازی تروریسم برای امتیاز دیپلماتیک گرفتار نشویم

دهلی نو: بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان در سخنرانی خود در شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای از کشورهای عضو خواست تا از استفاده از تروریسم به عنوان ابزار دیپلماتیک خودداری کنند.

بلاوال در سخنانی در این نشست در گوا خواستار همکاری بیشتر کشورهای سازمان همکاری شانگهای در مقابله با تروریسم شد و گفت که برای رسیدگی به علت اصلی این موضوع به تلاش های مشترک نیاز است.

وزارت خارجه پاکستان به نقل از بلاول گفت: “امنیت جمعی مردم ما مسئولیت مشترک ماست… بیایید در جنگ افزار ساختن تروریسم برای امتیاز دهی دیپلماتیک گرفتار نشویم.”

پیش از این، اس جایشانکار، وزیر هند در نشست سازمان همکاری شانگهای سخنرانی کرد و در آن بر موضوع تروریسم فرامرزی تاکید کرد و به کشورهای عضو یادآور شد که ترور فرامرزی را کنترل کنند.

این وزارت خارجه به نقل از بلاول گفت: «اقدامات یکجانبه و غیرقانونی دولت ها که قوانین بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت را نقض می کند، مغایر با اهداف سازمان همکاری شانگهای است».

او گفت: «وقتی قدرت‌های بزرگ نقش صلح‌جو را بازی می‌کنند، می‌توانیم پتانسیل صلح را باز کنیم و در عین حال راه را برای همکاری‌های بیشتر، یکپارچگی منطقه‌ای و فرصت‌های اقتصادی برای مردممان هموار کنیم.»

بلوال که در مورد افغانستان صحبت می کرد، گفت: یک افغانستان صلح آمیز و باثبات نه تنها کلید یکپارچگی منطقه ای و همکاری اقتصادی، بلکه برای صلح و ثبات جهانی است.