بریج بوشان شاران سینگ، رئیس WFI می‌گوید: اعتراض کشتی‌گیران: اگر ادعاها ثابت شود، خود را حلق آویز خواهم کرد – ویدیوی اکونومیک تایمز

بریج بوشان شاران سینگ، رئیس فدراسیون کشتی هند (WFI) که با اتهامات آزار جنسی توسط کشتی گیران زن مواجه است، روز چهارشنبه گفت که حتی اگر یک اتهام علیه او ثابت شود، خود را حلق آویز خواهد کرد. نماینده حزب بهاراتیا جاناتا (BJP) همچنین گفت که همه کشتی گیران مانند فرزندان او هستند و او آنها را سرزنش نخواهد کرد زیرا خون و عرق او نیز در موفقیت آنها بوده است.