برداشت اسکناس 2000 روپیه: پی چیدامبارام در مقابل سیتارامان در مورد تصمیم RBI برای پس گرفتن اسکناس های 2000 روپیه – ویدیوی The Economic Times

پی چیدامبارام، رهبر ارشد کنگره، طی یک کنفرانس مطبوعاتی در بمبئی به مناسبت نهمین سالگرد دولت مودی، نسبت به یکپارچگی و ثبات پول هند به دلیل معرفی و پس از آن اسکناس 2000 روپیه ابراز نگرانی کرد. او مقدمه را بی فکر و احمقانه و کناره گیری را مرگ آور ذکر کرد. در پاسخ، وزیر امور خارجه Nirmala Sitharaman از این عقب نشینی دفاع کرد و اظهار داشت که هدف از پول سازی مجدد محقق شده است و از چیدامبارام به دلیل اظهار نظر “بیهوده” انتقاد کرد.