بازی مافیا – خوبو

در فاز شب پس از بیدار شدن میتواند در رخ تمایل فردی را انتخاب نماید و به او جلیقه بدهد که همین جلیقه می تواند یک توشه او را از خطر تیر نجات دهد. درصورتیکه دزد نام نفر او‌لین که ميدهد مهم نقش کارآگاه باشد ، در اين شکل دزد توسط کاراگاه اصطلاحاً دستگير ميشود و از جريان بازی در فاز شب حذف ميشود و مدير بازی در تعريف اتفاقات فاز شب ميگويد که دزد بازی که آقای X بود به وسیله کاراگاه دستگير و کشته شد. همین بازیها کلیدی تعداد نفرات مختلفی برگزار میشود البته دست کم تعداد موردنیاز برای این بازی ۴ نفر هست و هر چه میزان این تعداد نفرات بیشتر باشد، نقش های بیشتری را می توان وارد بازی کرد و بازی جذابتر و طولانیتر خواهد شد. نقش فرشته نجات را می توان به دو شیوه اجرا کرد. مافیا 1 از منتقدان نقدهای مثبتی به خاطر واقع گریانه بودن ماجرا دریافت کرد. ویژگی ۳ : در شب نخستین یک نشانه فی مابین خودش و گاد بگذارد (مثلا چشمک زدن) که یک توشه یا این که دو بار (بنا به تصمیم گاد) بتواند در فاز روز در رخ رغبت وکالت وکیل را باطل کرده و موکل او را در رایگیری کمپانی دهد. نکته نخستین : رویین تن تنها نمیر شب است و در فاز رای گیری مهم رای از بازی خارج میشود. اما اگر گفتگو موفقیت آمیز باشد فرد گزینه مصاحبه از فردا شب حیاتی تیم مافیا بیدار می گردد و نیز تیمیهایش را میشناسد. بازیکن در درحال حاضر سوراخ بازی اهمیت داشتن این کارت می تواند، یک بازیکن را در مسیر سبز روز بعدی قرار دهد که زیر هر اتهامی در رای گیری قرار نگیرد. در ادامه همین نوشته از پلازامگ اساسی ما همپا باشید. این روند هر شب ادامه پیدا کرده تا شب به انتها برسد. بازی مافیا در سال ۱۹۸۶، به وسیله دیمیتری دیویدوفِ روس، جهت انجام آزمایشهای روانشناختی در دانشکده دولتی مسکو اختراع شد و بهزودی آیتم توجه دانشجویان و دانشآموزان قرار گرفت و سریعتر از آنچه فکر میشد، به یک بازی همهگیر تبدیل شد. در صورتی که گرگنما شخصاً گرگ آلفا را به گرگینه تبدیل کند ، گاد هر دو را بیدار می نماید ، گرگ آلفا دیگر جزو تیم مافیا نخواهد بود و اهمیت گرگنما بیدار خواهد شد. گوشی های تلفن همراه به یک سبک زندگی تبدیل شده اند و چنانچه آن ها را کنار خودمان نداشته باشیم، بی تردید احساس نا آرامی میکنیم، در هر منزل ای نیز تلفن یار پیدا میشود و تمامی اشخاص عده های آشتی بزرگی ندارند، این بازیکنان علاقمند به مافیا می توانند بر روی تلفن همپا خویش از شیوه های ذیل همین بازی را تجربه کنند. براین اساس تعداد کاراکترهای بازی مافیا نامحدود هست و اکثری از آن ها به وسیله افراد گوناگون خلق و خوی شده اند. بازیکن در درحال حاضر ترک بازی اساسی داشتن این کارت، در هر نقش یا طرفی که باشد، بایستی یک دروغ مرتبط به بازی به دیگر بازیکن ها بگوید و گرداننده دروغ بودن موضوع را تایید می نماید. همین فعالیت به رخ اشاره به فرد و در سکوت انجام میشود. فرشته نجات بسته به شرایط بایستی سامت باشد یا این که به موقع کار خود را اجام دهد در کل بایستی حواسش باشد که شخصیت خود را تابلو نکند. راوی آنگاه کارآگاه را می بایست بیدار نماید و از او می پرسد که قصد پیبردن به هویت چه کسی را دارد. امشب کسی نمی خوابد، زد و خوردی وجود ندارد و کسی کشته نمی شود. او شب چشمانشو گشوده نمیکنه و کسی را نمی شناسه ولی می بایست تو روز اهمیت ادله هایش مافیا و شهروندان را بشناسد و سوای حرف بمونه و نمیتونه رای بده. نجات دادن پزشک معالج بر بر روی شخصی که دارای آن مذاکره شده است تأثیری ندارد. چنانچه مافیا سفارش مصاحبه بدهد دیگر قابلیت به کارگیری از تیرش در آن شب را ندارد. پزشک معالج در هر شب می تواند یک نفر را نجات دهد. پزشک لکتر در ارتفاع بازی فقط یک بار می تواند خودش را نجات دهد. در صورتیکه بازی پزشک معالج لکتر نداشته باشد، بوسیله فن ای هم کشته نمی شود. چنانچه تعداد آرای اشخاص درون دفاعیه هم اندازه باشد، به قید قرعه یک نفر از بازی حذف خواهد شد. هر شب یکی از اشخاص تیم مافیا را نجات می دهد. در این مسابقه افراد به رخ پنهانی گزینش نقش می شوند و اکثریت شهروندان این فرصت را پیدا می نمایند تا افراد مافیا را شناسایی و برای حذف آن ها رای دیتا و سعی نمایند. بازیکن در اکنون سوراخ بازی کلیدی داشتن همین کارت، به جای مافیا شلیک شب را به گزینش خودش انجام خواهد داد و آن‌گاه از بازی بیرون می شود. گرداننده از اعضای مافیا می خواهد یک نفر را که قصد دارا‌هستند از در بین ببرند، اهمیت اشاره نشان دهند. هیچ کس حق نشان دادن این کاغذها به دیگران یا این که افشای نقش خود را ندارد. گرداننده از کارآگاه می خواهد، استعلام یک نفری را که به آن شک وتردید داراست نشان دهد. نوبت به شهروندان دارای امکان می برسد که مهم نظر گرداننده بیدار شوند. برای افرادی که هر دسته نگرانی در مورد دقیقا کجا و همینطور هدایت در مورد چگونگی استفاده از بازی مافیا 5 برای کامپیوتر ، شما احتمالا می توانید اساسی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.