اولین کابینه جو بایدن سه شنبه آینده انتخاب می شود: رئیس ستاد ران کلین

رئیس کل انتخابی کاخ سفید ، ران کلین روز یکشنبه گفت ، رئیس جمهور منتخب جو بایدن اولین انتخاب خود در کابینه را روز سه شنبه اعلام خواهد کرد. “این سه شنبه می خواهید اولین انتخاب کابینه را ببینید. اما اگر می خواهید بدانید آنها چه آژانس های کابینه هستند ، چه کسی قرار است در آن آژانس های کابینه باشد ، باید منتظر بمانید تا رئیس جمهور منتخب خودش این حرف را بزند روز سه شنبه “، کلین در مصاحبه ای با ABC” این هفته “گفت.