اوتار پرادش: کابینه یوگی آدیتانات مصوبه “جهاد عشق” را تصویب می کند – The Economic Times Video

دولت اوتار پرادش روز سه شنبه پیش نویس یک قانون سختگیرانه برای مقابله با تغییر دین به خاطر ازدواج را تصویب کرد که رهبران BJP از آن به عنوان “جهاد عشق” یاد می کنند. یک سخنگوی رسمی گفت که تصویب این مصوبه در جلسه کابینه ایالتی به ریاست وزیر ارشد یوگی آدیتیانات در اینجا داده شده است