اوتار پرادش: روز پس از اعلام دستور “جهاد عشق” ، مرد بارلی برای تبدیل اجباری رزرو کرد – ویدئو اقتصادی تایمز

یک روز پس از ابلاغ قانون منع تبدیل غیرقانونی دین در سال 2020 توسط دولت اوتار پرادش ، پرونده ای تحت این قانون در ایستگاه پلیس Deorania در Bareilly علیه یک مرد ثبت شد که متهم به تبدیل اجباری یک دختر است. این مصوبه ، تبدیل مذهبی غیرقانونی را به جرمی غیر قابل طرح و قابل تشخیص تبدیل می کند. در صحبت درباره این حادثه ، اوتار پرادش ADG Law and Order Prashant Kumar گفت که در منطقه متهم شده است که به زور ایمان یک دختر را تغییر داده و او را تهدید کرده است. قانون و نظم کومار ADG گفت: “اولین پرونده تحت قانون منع تبدیل غیرقانونی دین در اوتار پرادش ، سال 2020 در ایستگاه پلیس Deorania در بارلی ثبت شده است که در آن یک مرد متهم به تلاش برای تبدیل به زور ایمان دختر و تهدید او می شود.”