انوراگ تاکور می گوید که نخست وزیر مودی طی 9 سال حکومت صادقانه و بدون فساد را ارائه کرده است – ویدئوی اکونومیک تایمز

انوراگ تاکور، وزیر اطلاعات و رادیو تلویزیون در 1 ژوئن از نخست وزیر نارندرا مودی هنگام سخنرانی در رسانه ها در بمبئی تمجید کرد. وی گفت که نخست وزیر مودی در 9 سال دوره ریاست جمهوری خود حکمرانی صادقانه و بدون فساد داشته است. نخست وزیر مودی طی 9 سال حکمرانی صادقانه و بدون فساد را ارائه کرده است. توالت، خانه برای فقرا، پرادان مانتری اوج‌والا یوجانا، جاده‌هایی که تحت پرادان مانتری گرام ساداک یوجانا ساخته شدند، فرودگاه‌ها و بزرگراه‌ها ساخته شدند. قبل از سال 2014، پنج شهر با مترو به هم متصل شدند. پس از سال 2014، 15 شهر با مترو به هم متصل شدند.