انهدام شبکه فساد مالی در اتحادیه املاک مشهد – قدس آنلاین

خسروی خواستار تصحیح ضابطه نظام صنفی برای افزایش تنبیهات مشاوران املاک در صورت پیدایش تخلف شد و افزود: تنبیهات صف مشاوران املاک ماند تخلفات صنف بلورفروشان است. از سوی دیگر طرحی می بایست در بازار مسکن و از سوی متولی این بازار اجرایی و عملیاتی شود که قابلیت و امکان فروش واحدهای ساخته شده به تقاضای مفید به صورت پایدار را مهیا کند. عدد این شاخص نیز که در تیرماه ۵۶/ ۴۷ بود در مرداد ماه به ۸۶/ ۴۲ رسید.هر تعدادی همین میزان در فروردین ماه کاهش بوده است ولی از آنجا که فروردین ماه عملا بازار مسکن شرایط تعطیل داشت ومعامله چندانی صورت نگرفت میتوان این ماه را به تیتر ماه استثنا نظر کرد. همینطور 9 % مالیات بر ارزش افزوده هم به مبلغ حق کمیسیون طولانی تر و از هر طرف معامله (در جمع 18 درصد) این مبلغ اخذ میشود، ضمن این که حق خدمات متمم قرارداد و مبایعهنامه هم بدون پول اعلام شد. بعضا سندها به همین واقعیت تلخ اشاره داشت که مسئولان اتحادیه مشاوران املاک مشهد دارای طراحی نقشهای دقیق تعداد زیادی از متقاضیان اخذ پروانه کار و یا کسانی که سوای پروانه فعالیت میکردند را سرکیسه کردهاند.از همین رو این منزلت قضایی نخست کارایی کرد کلیه کسانی که طعمه همین سودجوییها قرار گرفته بودند را شناسایی و به دادسرا املاک اندیشه ضبط فرا خواند. در سرانجام چشمانداز آن‌ها نسبت به فعالیتهای ساختمانی به برهان نبود تقاضای اثرگذار و استوار روز به روز بدبینانهتر شد. وضعیت نشان می‌دهد آنها به دنبال برنامه ای هستند که نه صرفا به تورم ملکی خاتمه دهد بلکه تراز قیمتهای مسکن را از بیش تر پریدن برگرداند. در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نیز به همین مسئله اشاره شده است. به گزارش ایسنا، سرمایه گذاران و موسسات بررسی آمار اظهار کردند فروش املاک در دنیای مجازی (متاورس) سال میلادی قبلی به بیش از ۵۰۰ میلیون دلار رسید و امسال ممکن می باشد ارتقاء دو برابری داشته باشد. به همین معنا که بازه هنگامی میانه تابستان بدترین زمان به لحاظ فعالیتهای ساختمانی بوده میباشد و رکود ساختمانی در مرداد ماه در این بازه زمانی هنگامی بیشترین عمق را داشته است. اظهارات مدیران ساختمانی نشان می‌دهد بدترین شرایط در بازار املاک مسکونی از آبان ۹۸ تاکنون در مرداد ماه امسال تجربه شده املاک پاساژ صدف اندیشه است. عدد شامخ تمام که مربوط به کلیت بازار فعالیتهای ساختمانی است در مرداد ماه به ۵۷/ ۳۸ رسید. بررسیها درباره رکوردشکنی وخامت حال و روز فعالیتهای ساختمانی در چهار نشانگر فعالیتها و سرمایهگذاریهای مسکنسازان در ماهی که طرح مسکنسازی میلیونی مطرح شد حاکی از این هست که سازندههای مسکن و مدیران ساختمانی اساسی همین طرح ارتباط موثری برقرار نکرده و نسبت به اثر قسمتی آن در بهبود به دست آوردن و کارهای خود چندان امیدوار نیستند.