انتخابات لوک سبها: نظرسنجی Times Now-ETG: اگر انتخابات 2024 لوک سبها امروز برگزار شود، BJP احتمالا قدرت را حفظ خواهد کرد – ویدئوی اقتصادی تایمز

بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط Times Now-ETG Survey، 49 درصد از مردم بر این باورند که اپوزیسیون متحد ممکن است نتواند در انتخابات عمومی آتی نبرد سختی با نخست وزیر مودی داشته باشد. در همین حال، 19 درصد از مردم معتقدند که یک اپوزیسیون متحد تنها تا حدی می تواند مبارزه سختی را با BJP انجام دهد. 17 درصد از افراد حجم نمونه فکر می کنند که یک اپوزیسیون متحد می تواند مبارزه خوبی داشته باشد، در حالی که 15 درصد چیزی نگفتند.