اقتصاد برای رسیدن به سطح قبل از COVID تا پایان سال مالی 2022: Niti Aayog

راجیو کومار ، نایب رئیس Niti Aayog گفت: رشد اقتصادی هند احتمالاً در پایان سال مالی 2221-2021 به سطح قبل از COVID-19 خواهد رسید زیرا انتظار می رود انقباض تولید ناخالص داخلی در این سال مالی کمتر از 8 درصد باشد. روز یکشنبه همچنین بانک ذخیره هند (RBI) پیش بینی رشد اقتصادی خود را برای سال مالی جاری (21-2020) به (-) 7.5 درصد نسبت به پیش بینی قبلی خود (-) 9.5 درصد اصلاح کرده است.

کومار در پاسخ به سوالی درباره پیش بینی رشد برای سال مالی بعدی گفت: “ما باید در پایان سال مالی 22-2221 به سطح قبل از COVID-19 برسیم.” وی افزود که انتظار می رود انقباض تولید ناخالص داخلی این مالی کمتر از 8 درصد باشد.

اقتصاد هند سریعتر از انتظار در سه ماهه سپتامبر بهبود یافت زیرا افزایش تولید باعث شد تولید ناخالص داخلی با کاهش 7.5 درصدی روبرو شود و امیدها برای بهبود بیشتر تقاضای بهتر مصرف کننده را جبران کند.

وی در پاسخ به س onالی درباره کسب درآمد از دارایی ، گفت این کار در حال انجام است و در بالاترین سطح مورد توجه قرار گرفته است. کومار تأکید کرد: “ما به این موضوع ادامه خواهیم داد و اطمینان حاصل خواهیم کرد که اهداف کسب درآمد از دارایی ها محقق شده است.”

دولت در تلاش است تا 2.10 لور کرور از طریق عدم سرمایه گذاری در مالی فعلی افزایش دهد. این شامل 20/1 لور کرور از محل فروش سهام شرکت عمومی بخش مرکزی (CPSE) و 90،000 کرور از فروش سهام دولت در مسسات مالی است. وی در مورد اصلاحات بانکی گفت که این بخش به توسعه بیشتر و افزایش رقابت نیاز دارد زیرا نسبت بدهی خصوصی هند به تولید ناخالص داخلی تا اواسط دهه 50 همچنان محدود است. کومار با بیان اینکه در صورت اقتصاد نوظهور دیگر ، نسبت بدهی خصوصی به تولید ناخالص داخلی بسیار فراتر از 100 درصد است ، گفت: “بنابراین ما باید بدهی خصوصی را افزایش دهیم و این امر زمانی اتفاق خواهد افتاد که بخش بانکی ما گسترش یابد”. وی در مورد بخش کشاورزی هند ، گفت كه Niti Aayog در حال تحت فشار قرار دادن برنامه ها برای كشاورزی طبیعی بدون مواد شیمیایی است كه دارای پتانسیل كاهش چشمگیر هزینه برای تولید محصولات كشاورزی است و همچنین تأثیر بسیار مثبتی بر محیط زیست دارد. كومار گفت: گسترش كشاورزی طبیعی در سراسر كشور باعث رقابت پذیری كشاورزی هند می شود و همچنین نوید می دهد كه تأثیر مثبت قابل توجهی بر درآمد كشاورزان خواهد گذاشت.