اس جایشانکار و وزیر خارجه عمان درباره روابط دوجانبه گفتگو کردند

وزیر امور خارجه S Jaishankar و همتای عمانی وی Badr Albusaidi روز چهارشنبه در مورد راه های تقویت همکاری های دو جانبه گفتگو کردند. دو رهبر همچنین در مورد مسائل منطقه ای و بین المللی تبادل نظر کردند. جایشانکار در توئیت خود گفت: “خوشحالم که با ارتباط با FM Omanibadralbusaidi. قدردانی از مراقبت های انجام شده از جامعه هند در طول COVID-19. در مورد همکاری های دو جانبه از جمله امنیت بهداشت و امنیت غذایی بحث و گفتگو کردیم. در مورد موضوعات منطقه ای و بین المللی تبادل نظر کردیم.”