اسید فسفریک چیست و چه کاربردهایی دارد؟

پس از همین فرآیند، پوشش سیاه فریت فسفات را می قدرت به راحتی از در میان برد که سطح نو و جدید ای را نشان می دهد. همینطور به تیتر الکترولیت، برهان اچ، ماده زدودن زنگ زدگی، تصحیح کننده pH، ماده تمیز کننده خانگی، ادله پراکندگی و ضد عفونی کننده به طور گسترده ای به کار گیری می شود. اسیدها نظیر اسیدهای فسفریک (H3PO4)، گوگرد (H2SO4)، نیتریک (HNO3)، هیدروکلریک (HCl) و استیک (CH3COOH) به طور گسترده ای در اکثری از صنعت های کاربرد دارند، مانند: شیمیایی، کودهای شیمیایی، شستشوی مواد معدنی، تصفیه آب، پالایش نفت، ایجاد مواد غذایی و فلز.آپاتیت مهمترین فسفات هست که در تولید اسید فسفرریک در رتبه صنعتی و غذایی کاربرد دارد. محلول اسید فسفریک حاصل فقط حدود 32-46٪ H3PO4 است، به این ترتیب پس از غلظت (با تبخیر آب) ایجاد غلظت بالاتر اسیدهای فسفریک تجارتی می شود. اسید فسفریک یک مخلوط شیمیایی اسیدی است، همین یک اسید نسبتا ضعیف است که در دمای اتاق به عنوان یک ماده کریستالی یافت می شود. فسفونات ها، ترکیبات ارگانوفسفره از همین ماده شیمیایی به تیتر بازدارنده های خوردگی برای تصفیه آب و در صنعت نمک زدایی به کارگیری می شود. اسید فسفریک به تیتر از میان غالب ی زنگ آهن و سطح های مفید واقع می شود. متاع این واکنش به طور کلی خالص نیست، البته به میزان کافی برای استعمال در ایجاد کودهای شیمیایی مطلوب است. طریق ذخیره و به کار گیری از انرژی تن را رئیس کنید. زمان استعمال از همین ماده از دستگاه تنفس دارای و همینطور نگهدارنده صورت، دستکش و چکمه استفاده کنید. به جهت اطلاع از کاربرد و قیمت و فروش اسید فسفریک صنعت های شیمیایی اراز تکین مطلب پایین را دنبال کنید. ما همچنین می توانیم آن را به رخ آزاد پیدا کنیم، البته به نسبت فراوان کمی. هنگامی که در آب حل می شود نخست یک پروتون از خود قطع می نماید و به دی هیدروژن فسفات مجزاسازی می شود، یعنی مانند یک اسید مونوپروتیک از خویش واکنش نشان می دهد. در همین کار، اکسید تیتانیوم اهمیت اسید فسفریک در pH متفاوت از بین می رود تا یک رنگدانه سپید تازه به جهت اسباب آرایشی مخلوط شود. اسید فسفریک یک اسید معدنی هست که خواص خورندگی مقداری دارد. اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد خرید اسید فسفریک 85 درصد بدست آورید به سایت ما خرید اسید فسفریک چینی مراجعه کنید.