اسید فرمیک چیست و چه کاربردهایی دارد؟

چون با تخمیر علوفه، قند آنرا ارتقاء دیتا و مدت نگه داری آن را نیز ارتقا می دهد. سیلاژ در موقعیت بی هوازی تخمیر می گردد و دارای افزودن اسید فرمیک، اسید لاکتیک ساخت می شود که موجب تازگی سیلاژ می شود. 1. یکی از تبدیل به مونو اکسید کربن و آب و دیگری، تبدیل به دی اکسید کربن و هیدروژن است، که در حضور کاتالیزگر انجام می شود. معمولی ترین نحوه به جهت ایجاد اسید فرمیک، استفاده از کربن مونو اکسید و آب است. یکی از از مزایای همین شیوه، ساخت مجدد متانول می باشد که در همین شیوه، تنها ماده ای که باید آن را آماده کرد، کربن مونو اکسید است. این اسید یک مهار کننده سیتوکروم اکسیداز میتوکندری می باشد که منجر هیپوکسی هیستوتوکسیک می شود. در همین شیوه، یک لیتر اسید فرمیک می تواند، بیش از 550 لیتر هیدروژن ایجاد کند. اسید فرمیک گازی به عامل رغبت به پیوند هیدروژن، از ضابطه گاز ایده آل پیروی نمی کند. 3. اسید فرمیک به جهت علوفه هایی که رطوبت بالا و قند زیر دارند، بسیار سودمند است. 3. نحوه دیگری که در گذشته از آن فراوان به کار گیری می شد، ساخت اسید استیک بود. به جهت ایجاد اسید استیک امروزه این طرز به سمت کربونیلاسیون نمودن متانول رفته و در این شیوه، اسید فرمیک تولید نمی شود. به همین برهان اسید فرمیک اسید کار کشته تری نسبت به اسید استیک است. در فرآیند تولید چرم، محیط به شدت بازی می شود، که برای ایجاد چرم بسیار نامناسب است. بیشترین کاربرد فرمیک اسید، در طعام دام است که حدود 27 % اسید فرمیک تولیدی را شامل می شود. خوراک دام دارای اسمو رسم به سیلاژ، در مناطق مرطوب در معرض فساد قرار دارند. اسید متانوئیک، دارای شهرت به اسید فرمیک(جوهر مورچه)،HCOOH ، مایعی بی رنگ، شفاف و خورنده حساس بوی تند است. به همین خاطر، یکی از اسم های آن؛ جوهر مورچه می باشد. برای کسانی که هر جور نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور راهنمایی در گزینه چگونگی به کارگیری از گزنه و اسید فرمیک ، شما احتمال دارد می توانید کلیدی ما در برگه وب تماس بگیرید.