اسید بوریک و کاربردهای آن

اسم های دیگر : اسید بوراسیک ، boracic acid ، اسید اورتوبوریک orthoboric. اسید بوریک Boric acid یا اورتوبوریک اسید یک اسید ضعیف مهم فرمول شیمیایی H3BO3 یا این که B(OH)3 است. این ماده در آب حل می شود که حلالیت آن در آب به دما، غلظت و pH بستگی دارد، برای نمونه کلیدی ارتقا دما، حلالیت آن در آب به سرعت ارتقا می یابد.این ماده در دمای 236 سکو سانتی گراد ذوب می نام اسید بوریک شود. به کار گیری می کنند. مطابق تحقیقات انجام شده به کارگیری همین مخلوط به عنوان حشره کش در فضای داخلی منزل بلامانع بوده و ایمن می باشد. به عنوان مثال در قبلی از اسید بوریک برای ضدعفونی و درمان آسیب استعمال می شد. بوریک اسید حساس پی اچ ۹ است و به جهت جلوگیری از ارتقا پی اچ در آب استخر های شنا و رشد آبزیان بکار می رود. بوریک اسید در آب جوش محلول می باشد. این ماده در درختان به صورت پودر سنگ ترکیبی بوراکس ، بوراسیت و کولمانیت ایجاد می گردد. اسید بوریک (H3BO3)یک کالا کریستالی بی رنگ یا این که پودر سفیدرنگ، و محلول در آب است . اين ماده در نتيجه افزودن اسيد سولفوريك يا هيدروكلريك به محلول براكس بدست مي آيد. این ادغام به طور معمول به صورت بلورهای بیرنگ یا پودری سپید رنگ موجود هست و در آب محلول می باشد. فقدان بور (B) در گیاهان زراعی عمدتا در خاکهایی کلیدی محتوای ماده آلی قلیل و در خاک های شنی و اسیدی در بخش ها مرطوب بازدید می شود. طبق معمول اسید بوریک از واکنش بوراکس (سدیم تترا بورات دک هیدرات) مهم یک اسید معدنی مانند اسید کلریدریک تهیه می شود. بوریک اسید را میتوان از بوراکس یا با هیدرولیز هالیدها یا این که هیدریدهای بور به دست آورد. عمده تولیدات همین ماده با واکنش مواد معدنی بورات معدنی اهمیت اسید سولفوریک در محلول آبی ساخت می شود. حیاتی این اکنون ، در طول پیکار جهانی دوم ، نبود جدی غذا وجود داشت و انحصار در استعمال از مواد حافظ خوراک از جمله به کارگیری از همین دو ماده در غذاها کمتر یافت. اين ماده را در محلي خشك ، خنك ، مجهز به سيستمهاي تهويه مناسب و بدور از حرارت و مواد ناسازگار انبار نماييد . کاربرد بوریک اسید بیشتر به جهت ضدعفونی کردن و گندزدایی می باشد و در کارخانجات انرژی هسته ای برای در دست گرفتن شتاب رخنه هسته ای بکار می رود. به جهت کسانی که هر مدل نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در مورد چگونگی استعمال از صادرات اسید بوریک ، شما شاید می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.