از اروزیل به عنوان ضخیمکننده و غلظتدهنده استفاده میکنند

دمای زیر و یخبندان باعث از در بین رفتن کارایی و میزان مرغوب بودن اروزیل خواهد شد. فیومد سیلیکا همینطور از تشکیل رسوبات سپید رنگ خودداری می کند. همینطور در ساخت پرکننده جعبه بستر گربه و به تیتر ماده اصلی در تولید پانل های عایق خلاuum به کارگیری می شود. ادغام همگنی از تتراکلرید سیلیکون بخار، هیدروژن، اکسیژن و گاز بی اثر دارای مشعل در یک محیط احتراق سرد می سوزانند. شعله هیدروژن که حاوی SiCl4 است به طور مداوم در گوشه و کنار واکنش می سوزد. اگر سیستم خود حاوی گروههای قطبی باشد که دارای گروههای سیلانول روی سطح فوم سیلیکا (اروزیل 200) برهم کنش دهند و لینک هیدروژنی برقرار شود سیستم تغلیظ و یا این که ژل گرا می شود که در همین شکل تشکیل لینک و پیوند هیدروژنی میان گروههای سیلانول متوقف می شود. مثل ژل سیلیکا ، به عنوان یک ماده خشک کننده فعالیت می کند. سیلیس بخار به عنوان یک ماده کلفت کننده جهانی و یک ماده ضد پخت (عامل جریان آزاد) در پودرها فعالیت می کند. اروزیل بعنوان غلظت دهنده و پرهیز از ته نشینی هم مورد به کارگیری قرار می گیرد که از این جهت در صنعت های آرایشی و بهداشتی نیز کاربرد دارد.به حیث نرمی و خاصیت حجم دهندگی و همینطور خاصیت صیقل دهندگی بعنوان فیلر نیز آیتم استفاده قرار می گیرد. همینطور سفارش می گردد اشخاص زمان تماس مستقیم اساسی این ماده از ماسک ایمنی، عینک و لباس کار منحصر به فرد به کارگیری نمایند. از طرفی دیگر مخلوط نمودن این کالا با یک سری از افرونههای دیگر، سبب میشوند ماده مورد لحاظ وضعیت ژلهای به خویش بگیرد؛ به خصوص در حمل و نقل محصولات و بستهبندی آنها. همین به تیتر ساینده سبک ، در محصولاتی مانند خمیر دندان استفاده می شود. به ویژه به تیتر یک عامل خشک کننده در غلظت حداکثر 4.0 درصد وزنی بر وزن مفید است.در نرمکنندههای مو، گونه های اروزیل 200 آبدوست مثل اروزیل 200 و اروزیل 300 میتوانند به ارتقاء حجم مو امداد کنند و اساسی اثر «صاف کننده» کارداران حلال اروزیل چیست حالتدهنده رویا رویی کنند. اروزیل یک ادغام یگانه با کاربردهای گسترده هست که کلیدی خواص ویژه می تواند به تیتر ضد رسوب ، اعصاب کننده و آنتی کیک ، به جهت مقاومت در برابر خراش و سایش ، خودداری از خوردگی ، افزایش قدرت جذب در مواد گوناگون گزینه استفاده قرار می گیرد. چنانچه شما هر مدل سوالی در ارتباط حساس کجا و روش استعمال از قیمت روز اروزیل دارید، می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.