اریک گارستی، سفیر ایالات متحده در دیدار نخست وزیر مودی، طهور رانا و غیره، “هند-اقیانوس آرام بدون هند وجود ندارد…” – ویدئوی اکونومیک تایمز

اریک گارستی، سفیر ایالات متحده، در صحبت با ANI در مورد مسائل هند و اقیانوسیه گفت که ایالات متحده از هند می خواهد که برای موفقیت استراتژی خود در منطقه آزاد و باز هند و اقیانوس آرام در کنار خود بایستد. علاوه بر این، وی افزود که برای صلح و رفاه، کره زمین و مردم – هند و ایالات متحده چشم به هم چشم می بینند. علاوه بر این، اریک به اشتراک گذاشت که اولویت او کمک به هند در هر جایی است که هند به کمک نیاز دارد. ما نمی توانیم هند و اقیانوس آرام را بدون هند داشته باشیم. برای صلح، رفاه، سیاره زمین و مردم – هند و ایالات متحده چشم به هم می زنند. این فرصتی برای ارتقای روابط بین رهبران دو کشور و کشورهایمان خواهد بود. اولویت من کمک به هند در هر جایی است که هند به کمک نیاز دارد.»