اروپا هنوز برای امنیت به ایالات متحده و ناتو نیاز دارد: وزیر دفاع آلمان

برلین: وزیر دفاع آلمان ، آنگرت کرامپ-کارنباوئر ، با رد ایده امانوئل مکرون ، رئیس جمهور فرانسه در مورد خودمختاری استراتژیک اروپا ، گفت: اروپا بدون کمک ایالات متحده و ناتو قادر به تأمین امنیت خود نخواهد بود.

کرامپ-کارنباوئر روز سه شنبه گفت: “ایده خودمختاری استراتژیک اروپا اگر این توهم را ایجاد کند که ما می توانیم امنیت ، ثبات و رفاه اروپا را بدون ناتو و ایالات متحده تضمین کنیم ، بسیار فراتر خواهد رفت.”

وی افزود دهه ها طول می کشد تا اروپا بتواند یک قدرت نظامی متعارف و هسته ای ایجاد کند تا بتواند آنچه ایالات متحده و ناتو در حال حاضر به امنیت بلوک کمک می کنند ، جبران کند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>