اخبار نوروزی استان ها؛ گردشگری، جاذبه ها و میوه شب عید

اهمیت تاریخی دره شهر به حدی است که مورخان و تاریخ نگاران آن را به نام او‌لین شهر تاریخی دوره ساسانی نامیدهاند. همین شهرستان مهد باستان شناسی استان ایلام است و اثر ها مضاعف ارزشمندی مثل پل تاریخی گاومیشان، شهر تاریخی سیمره، تنگه بهرام چوبین و… همین شهرستان به برهان اینکه در کنار کبیرکوه و خرابههای شهر باستانی ماداکتو زمان ساسانی و رود خروشان سیمره واقع شده، نیز چنین حساس دارا بودن استعداد کشاورزی و وجود آبفراوان و مراتع و جنگلهای انبوه، اهمیت اثر ها جذاب تاریخی و طبیعی بی شماری است. این شهر درحال حاضر به حیث زمینشناسی بزرگترین ژئوپارک جهان محسوب می شود و همچنین بزرگترین شهر تاریخی غرب مملکت به شمار میآید. همینطور زمان تکثیر مجله Cellاز فصلنامه به ماهنامه تغییر تحول کرده است. وی بیشترین تخلف ناوگان حمل و نقل عمومی جادهای را تأخیر حرکت ناوگان تیتر و اظهار کرد: همینطور مسافران از پیاده و سوار نمودن مسافر از سوی رانندگان اتوبوس در طول مسیر گلایه داشتند. داریوش امانی در حاشیه بازدید از ترمینال جنوب تهران در آستانه سفرهای نوروزی در توده خبرنگاران با ابلاغ این‌که تقاضای نوروز، مضاعف و گنجایش ارائه سفر از سوی ناوگان حمل و نقل عمومی جادهای ناچیز است، گفت: برای عید باستانی پیشرو همکاران ما در سازمان راهداری تلاش کردند تا مسیرهای پرتردد و مقاصدی که بیشترین تقاضای مسافرت را دارند، ساماندهی کنند بنابراین تعداد اتوبوسها به جهت این مقاصد بخش اعظم از بقیه مسیرها در نظر گرفته شده است. مدیریت سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ادامه داد: همکاران ما در همین سازمان در ارتفاع مسیر سفرهای نوروزی به شکل رندُم ناوگان حمل و نقل عمومی را نگه داشته و اخبارك نت بازرسی فنی میکنند. جمالی بها عرضه هر کیلوگرم پرتقال در خردهفروشی را ۱۳ هزار تومان عنوان کرد و ادامه داد: سیب درختی اهمیت قیمت خرده فروشی هر کیلو ۱۲ هزار تومان توزیع میشود. وی حساس اشاره به اجرای طرح توزیع میوه شب عید در استان از ۲۶ اسفند تا نصفه فروردین ماه سال آتی بیشتر کرد: ۵۰۰ تن میوه شامل ۳۰۰ تن پرتقال و ۲۰۰ تن سیب درختی در استان بوشهر توزیع میشود. حتی در اکنون حاضر هم قبل از حرکت ناوگان، بازرسی فنی دوباره از اتوبوسها انجام میشود. علت تأخیر نیز گنجایش تحت برخی مقاصد است که مسافر به تعداد واجب وجود ندارد و راننده یا این که کمپانی حمل و نقلی برای مسافرگیری معطل می گردد ولی این مورد قضیه برای ما قابل قبول نیست. در صورتی که شما هر نوع سوالی در ارتباط با چه جایی و شیوه استفاده از اخبار چین دارید، می توانید مهم ما در برگه وب تماس بگیرید.