آیات 1 تا 60 یوسف – تفسیر نور

پیکر حضرت یوسف تا مدت ها در رود نیل دفن بود، تا این‌که مدتی ماه (بر اثر ابرهای متراکم) بر بنی اسرائیل طلوع نکرد، خدا به حضرت موسی برعلیه السلام وحی نمود که استخوانهای یوسف را از قبر خارج آورد تا ماه را بر آن ها طالع سازد. گفتند:پیرزنی دور اندیشی دارد. موسی درمقابل السلام دستور اعطا کرد که آن پیرزن را که از پیری، فرتوت و روشن دل شده بود، نزدش آوردند. آن گاه او مکان قبر یوسف برعلیه السلام را نشان داد. حضرت یوسف برعلیه السلام فرزند یعقوب فرزند اسحاق فرزند ابراهیم علیهم السلام از پیامبران پهناور الهی و اولی پیامبر بنی اسرائیل بود. یوسف رسول حساس بازی مصطفی وقتی در نقش بزرگسالی حضرت یوسف و کتایون ریاحی در نقش زلیخا و حسین جعفری در نقش کودکی یوزارسیف بازی کرده اند. شخصیت زلیخا را کتایون ریاحی و نقش عزیز مصر پوتیفار نیز جعفر دهقان بازی کردهاند. حضرت یوسف مقابل السلام در مصر به محبوبیت اجتماعی و عزّت والایی دست یافت به طوری که مردمان مصر بر سر محل به خاک سپاریش اهمیت هم پیکار داشتند اما سرنوشت یوسف رسول در چه جایی دفن شد و بقاع او نیز Instagram yousef asadi هم اکنون در کجاست؟ موسی مقابل السلام از مردمان پرسید که چه کسی از محل دفن حضرت یوسف اهمیت خبر است؟ ناگهان چشمش به آن بت به‌زمین‌خورد گویی احساس کرد با چشمان خیره خیره به او نگاه می کند و حرکات کارشکنی آمیزش را اهمیت خشم می نگرد، برخاست و پارچه ای به روی بت انداخت، مشاهده این منظره، توفانی در دل یوسف پدید آورد، تکانی خورد و گفت : تو از یک بت بی عقل و فهم و شعور فاقد حساس و تشخیص شرم می کنی، پس چطور ممکن می باشد من از پروردگارم که همگی چیز را می داند و از تمامی خفایا و خلوتگاه ها مهم خبر است، شرمندگی و حیا نکنم؟ بعد آنگاه از آن،سالی فرا می برسد که به مردم در آن سال باران می رسدنقص‌ قحطی تمام می شود)ودر آن سال مردم(به خاطر وسعت و فراوانی،از میوه ها ودانه های روغنی)عصاره می گیرند. در داستان همین تیم آمده: وقتی که یعقوب، مردم بنیاسرائیل را به خدا مختص جهان فرا خوانده و از پرستش خدایان سرد و سنگی انذار میدهد؛ خداوند، رسول بعدی را در نسل او قرار داده و یوسف را به وی عطا میکند که در حسن و جمال، بینظیر است. در مجموعه تلویزیونی «یوسف پیامبر» مصطفی هنگامی ایفاگر نقش یوسف می باشد و نقش پدرش یعقوب را محمود پاک نیت ایفا میکند. در صورتی که شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در آیتم یوسف اسد لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.