آرویند کجریوال مهاتما گاندی امروزی است با یکپارچگی غیرقابل ایراد: راگاو چادا – ویدئوی اکونومیک تایمز

راگاو چادا، رهبر AAP در گفتگو با رسانه ها گفت: “رهبران حزب Aam Aadmi به تلاش برای تبدیل هند به کشور شماره 1 در جهان ادامه خواهند داد. آرویند کجریوال یک مهاتما گاندی مدرن با صداقت غیرقابل استیضاح است.” پیشتر در کنفرانس مطبوعاتی، کجریوال همچنین ادعا کرد که از روزی که علیه فساد در مجلس دهلی صحبت کرد، می‌دانست که در ردیف بعدی برای احضار توسط دفتر مرکزی تحقیقات (CBI) قرار خواهد گرفت.