آدانی هیندنبورگ: حماسه آدانی-هیندنبورگ: پانل SC می‌گوید در این مرحله نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد که SEBI شکست خورد – ویدیوی اقتصادی تایمز

کمیته ای که توسط دیوان عالی در گزارش خود ایجاد شده است گفت که در حال حاضر نمی تواند به این نتیجه برسد که SEBI در مورد ادعای دستکاری قیمت در حماسه آدانی-هیندنبورگ، یک نقص نظارتی وجود داشته است. کمیته متذکر شد که هیئت بورس و اوراق بهادار هند (SEBI) 13 تراکنش خاص را شناسایی کرده است که در حال بررسی تراکنش های اساسی است، صرف نظر از اینکه آیا آنها از نظر قانونی “معاملات اشخاص وابسته” تلقی می شوند یا خیر، کمیته اشاره کرد.