دسته بندی بایگانی برایآموزش معماری کامپیوتر

 Complement and two’s complement

Complement   کامپلیمنت یا همون مکمل-۱ کردن  یه عدد باینری یعنی، هر جا ۰ دیدید  به جاش ۱ بذارید و هر جا هم ۱ دیدید ۰. مثلا:             two’s complement…