09380325205 admin@dmwebmaster.ir تهران امیرآباد دانشکده فنی دانشگاه تهران

درباره کانون کارافرینی

کانون کارافرینی کار خود را از سال 1396 در دانشکده فنی دانشگاه تهران آغاز کرد و توجه خود را بر روی آموزش افراد برای ورود به بازار کار قرار داد . 

دانشجویان توسط افراد با تجربه و کارآزموده تربیت شده و به صورت عملی و پروژه محور آموزش می بینند تا بتوانند تمامی نکاتی که لازم است در بازار کار انجام دهند را فرا بگیرند و کسب درآمد کنند